การทบทวนเวชระเบียนวิสัยทัศน์เดียว

การทบทวนเวชระเบียนวิสัยทัศน์เดียว

การทบทวนเวชระเบียนวิสัยทัศน์เดียว:การทบทวนเวชระเบียนแนะนำเกม:การทบทวนเวชระเบียนเป็นโหมดหมากรุกสงครามออนไลน์ใหม่สำหรับLeagueofLegendsในโหมดนี้โหมดหมากรุกสงครามคลาสสิกได้รับการทำซ้ำอย่างสมบูรณ์แบบ